Tento projekt: Technologická modernizácia rybníkov
Kód projektu: 303021BKG3
Obdobie realizácie projektu: 01/2023-06/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu projektu: 100 019,73 EUR
Výška NFP príspevku: 50 009,86 EUR
Poskytovateľ NFP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 

hlavný cieľ projektu:

 Zvýšenie podielu domácej produkcie s vyššou pridanou hodnotou a zlepšenie a skvalitnenie spracovania pri chove a následnom spracovateľskom procese.

  

Obstaranie novej techniky potrebnej pri chove, výlove a preprave rýb, ktorá spĺňa najvyššie hygienické a kvalitatívne štandardy a zároveň prináša úsporu nákladov vo výrobnom procese došlo k naplneniu cieľov spoločnosti. Zmodernizovali sme existujúce akvakultúrne prevádzky kúpou technológie, ako napr.: rybárska loď, rybárske vaničky, dopravného a triediaceho žľabu, presklených predajných boxov, kaserov, prívesného vozíka na prepravu rýb, plávajúcich pontónov na zlepšenie prístupu k chovným rybníkom, kamerového systému na monitorovanie okolia rybníkov. Rýchle a kvalitné prispôsobenie sa podmienkam veľkej konkurencie so znížením rizika zníženia kvality poskytovaných produktov je v súčasnej dobe veľmi náročné. Práve z toho dôvodu bol zrealizovaný daný projekt, pričom zakúpená technika výrazne podporí rozvoj a zefektívnenie chovu rýb, rozšírenie portfólia produktových sortimentov spoločnosti, zvýši kvalitu, dorovná medzery na trhu, čo sa pozitívne odrazí vo zvýšení podielu spoločnosti na domácom trhu, nárastu tržieb a pridanej hodnoty.


EURÓPSKA ÚNIA

Európsky námorný a rybársky fond