Názov projektu: Rekonštrukcia skladových priestorov na chladiarenský a mraziarenský skladHlavný cieľ:

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením nových technológií na spracovanie mäsa, zníženie energetickej náročnosti výroby.Výsledok projektu:

Chladiace a mraziace priestory pri prevádzke na spracovanie mäsa - Rekonštrukcia skladových priestorov na chladiace a mraziace priestoryProjekt je spolufinancovaný
Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.www.mpsr.sk www.apa.sk