Pôvodným domovom DANIELA ŠKVRNITÉHO je oblasť juhovýchodnej Európy a Malej Ázie až po Perzský záliv, odkiaľ sa neskôr dovážali do parkov a zverníc európskych štátov ako okrasná zver. Na Slovensku sa daniele škvrnité začali objavovať v druhej polovici 19. storočia.

DANIEL ŠKVRNITÝ žije veľmi spoločensky v čriedach, pohlavne oddelených. Je vzrastovo menší od jeleňa a má iný tvar parožia. Jeho sfarbenie je hnedé a výrazne škvrnité v pozdĺžnych radoch s tmavým pásom na chrbte.

Mladým danielom začínajú vyrastať prvé ihlice vo veku jedného roka. V druhom roku dosahuje stupeň šestoráka až osmoráka s mierne rozšírenou hornou časťou kmeňa – varešky. V ďalšom roku už parožie vytvára malé lopatky a v piatom roku už má plne vyvinuté parožie - lopaty.

Zvláštnosťou daniela sú "kozie skoky", ktoré predvádza pri zneistení. Ide o opakované vyskakovanie do výšky a dopadanie na všetky štyri nohy.

DANIELIA ZVER je na našej farme chovaná v tichom prostredí s výmerou 25ha, kde je plno výživnej pastvy, kríkov na ohryz a lesných plodov. V zime sú naše daniele dokrmované vysoko kvalitným senom z okolitých lúk a aj ovocím a zeleninou, ktorú si majú návštevníci možnosť zakúpiť v reštaurácii HuntyFish a zažiť tak jedinečný pocit z kŕmenia našich zvierat.