AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky informácie, vrátane obrázkov tovarov, umiestnené na internetovej stránke eshop.fishagrofarma.sk alebo na www.dobremaso.sk podliehajú autorským právam,č o znamená, že bez písomného povolenia FISH&AGRO farma, s.r.o. tieto informácie nesmú byť kopírované, pozmeňované, poskytované iným osobám, ani žiadnym spôsobom uchovávané, okrem prípadov, keď sú použité výslovne pre osobné účely. V prípade použitia pre osobné účely musí byť jasne uvedený držiteľ autorských práv.

Neoprávnené použitie informácií a obsahu stránky na doméne eshop.fishagrofarma.sk alebo na www.dobremaso.sk. je prísne zakázané a proti každému porušenie autorských práv bude podaná žaloba na príslušný súd.

OBCHODNÉ ZNAČKY

Obchodná značka Dobre mäso je majetkom spoločnosti FISH&AGRO farma, s.r.o.  Obchodná značka nesmie byť použitá bez písomného povolenia FISH&AGRO farma, s.r.o.

ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH STRÁNKY

Spoločosť FISH&AGRO farma, s.r.o. vyvíja maximálne úsilie pre to, aby boli informácie na našej stránke stále presné a aktuálne. Všetky uvedené informácie majú informatívny charakter a spoločosť FISH&AGRO farma, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za ich úplnosť či presnosť. Všetky informácie uvedené na našej stránke podliehajú zmenám.

Spoločosť FISH&AGRO farma, s.r.o. sa v maximálnej možnej miere snaží o čo najvyššiu kvalitu svojej internetovej stránky. Napriek všetkej snahe nezaručujeme jej absolútnu bezchybnosť. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky vyplývajúce z používania či nedostupnosti našej stránky, ani za vírusy a iné nebezpečné súčasti, ktoré môže obsahovať. Takisto nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, dostupný prostredníctvom internetových prepojení, ktoré sú na našej stránke umiestnené.

Tento internetový obchod bol vytvorený pomocou Prestashop Shopping Cart softvéru,odporúčame návštevu PrestaShop ecommerce blogu, kde zistíte novinky, rady ako predávať a prevádzkovať internetový obchod.